[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرین مقاومتی بر پروتئین–D سورفکتانت و شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی نر سالم و دیابتی
آقای محمد پرستش* 1، آقای عباس صارمی2 ، آقای عباس صالحی کیا3
1- دانشگاه اراک ، mohamad.parasteah@gmail.com
2- دانشگاه اراک
3- زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده:   (139 مشاهده)

مقدمه
پروتئین– D سورفکتانت (SPD) یک فاکتور جدید مرتبط با عدم تحمل گلوکز، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 پیشنهاد شده است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ اثر 10هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی SPD موشهای صحرایی دیابتی بود.
مواد و روش­ها
در این مطالعه تجربی 48 ﺳﺮ موش صحرایی از ﻧﮋاد ویﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 56±200 ﮔﺮم ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در چهار ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل سالم، کنترل دیابتی، سالم تمرین مقاومتی و دیابتی ﺗﻤﺮیﻦ مقاومتی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎی دیﺎﺑﺖ، از ﻣﺤﻠﻮل نیکوتین آمید به همراه ﻣﺤﻠﻮل استرپتوزوتوسین اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪ. گروه‏های تمرینی به مدت 10 هفته، برنامه تمرین مقاومتی را اجرا کردند. داده‎ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ واریﺎﻧﺲ یﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزمون تعقیبی  Tukeyدر سطح معناداری 05/0P≤ بررسی شدند.  
یافته­ها
تمرین مقاومتی موجب کاهش معنادار قند خون ناشتا گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (043/0=P). سطوح SPD در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم کاهش معناداری (042/0=P) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) افزایش معناداری (024/0=P)  یافت. 10 هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنادار درSPD  در گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (043/0=P). همچنین تمرین موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین (034/0=P).   و انسولین در گروه تمرین مقاومتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (048/0=P)
نتیجه­گیری
نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد تأیید کننده نقش پروتئین– D سورفکتانت مرتبط با تمرین مقاومتی در بهبود شاخص مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی دیابتی نوع 2 می‏باشد.
 
واژه‌های کلیدی: موش صحرایی، استرپتوزوتوسین- نیکوتین‌آمید، SPD، انسولین، تمرین مقاومتی.
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۲۲ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۸/۲/۳۱
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی نیشابور J Neyshabur Univ Med Sci

*** هرگونه کپی برداری از این سایت بدون ذکر منبع غیر قانونی و همراه با پیگیری های قضایی می باشد *** مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور *** Any copying of this site without citing the source is illegal And is associated with the pursuit of justice ***

Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3879