[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 63 - 74 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فنوتیپی و مولکولی تولید بیوفیلم در استرپتوکوکوس موتانس های ایجاد کننده پلاک دندانی
فاطمه قره خانی*1، امیرحسین مومن2
1- گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران ، mozhgan.gharahkhani@gmail.com
2- گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1837 مشاهده)
چکیده
مقدمه: پوسیدگی دندان یکی از مهم ترین معضلات جوامع می باشد. فعالیت باکتریهای تولید کننده ی اسید به ویژه بیوفیلم هایstreptococcus mutants اصلی‌ترین عامل ایجاد کننده‌ی این عارضه محسوب می‌شود. ایجاد بیوفیلم های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیمی ویژه به نام گلوکان سوکراز یا گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کد می شود. هدف از این مطالعه بررسی ژن های مؤثر gtfB و gtfC باکتری  streptococcus mutants در تشکیل بیوفیلم پلاک دندانی می باشد.
مواد و روش ها:  در بررسی بیوفیلم با استفاده از روش پلیت میکروتیتر بر روی سطوح پلی استیرنی تشکیل گردید   استخراج DNA با استفاده از کیت باکتریهای گرم مثبت سیناژن (Cinna Pure DNA KIT-PR881614) صورت گرفت. جهت بررسی محصول PCR، نمونه ها بر روی ژل آگارز 1درصد منتقل شد .pH بهینه و تاثیر غلظت های مختلف ساکارز بر رشد باکتری به روش کدورت سنجی در طول موج 630 نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.
نتایج: یافته ها نشان داد از 46 نمونه مورد مطالعه 19 جدایه (30/41 درصد) واجد ژن gtfB و 8 مورد (4/17 درصد) واجد ژن gtfC بودند. میزان جذب نوری بیوفیلم تولیدی توسط نمونه ها با یکدیگر متفاوت بوده و بیشترین میزان جذب 43/1 میباشد. در این مطالعه بیشترین میزان رشد باکتری stereptococcus mutants جداشده از پلاک دندان در غلظت 5/0 گرم بر لیتر ساکارز و 5/4 =pH حاصل شد.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین قند ساکارز که قند معمول موجود در رژیم غذایی است سبب رشد باکتری stereptococcus mutants، که عامل اصلی پوسیدگی دندان است، می شود.
واژه‌های کلیدی: استرپتوکوکوس موتانس، ژن gtfB، ژن gtfC، بیوفیلم، PCR
متن کامل [PDF 1404 kb]   (171 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: