:: دوره 3، شماره 4 - ( سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1394 ) ::
دوره 3 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 64 - 70 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان تداخل کدورت در اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تیمار سرما در نمونه های سانتریفیوژ شده
مسعود مبینی1، مریم اصغر حیدری1، محمد صالحی*2، محمود غلامی
1- باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
2- جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
چکیده:   (4355 مشاهده)

زمینه و هدف
پروتئینوری به معنی حضور بیش از حد مجاز پروتئین سرم در ادرار است و دستیابی به نتایج دقیق و قابل اطمینان برای پزشک از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تداخل کدورت ادرار در اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تیمار سرما در نمونه های سانتریفیوژ شده دارای کدورت می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه آزمایشگاهی طی فروردین تا شهریورماه سال 1394 در آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی نیشابور، روی 1000 نمونه که بصورت تصادفی جمع آوری شده بودند، انجام شد. اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته با روش کدورت سنجی تری کلرواستیک اسید و فتومتر انجام شد.
یافته ها
از بین نمونه های مورد آزمایش، 10 نمونه (یک درصد) پس از سانتریفیوژ شدن، همچنان دارای کدورت بودند. تفاوت معنی داری ( 05/P<0) در میزان پروتئین، بین نمونه هایی که بعد از سانتریفیوژ شدن دارای کدورت بودند و نمونه هایی که کدورت در آنها با تیمار سرما برطرف شد، وجود دارد. بطوریکه در برخی موارد تفسیر نتیجه بعد از تیمار سرما کاملاً متفاوت با تفسیر نتیجه قبل از تیمار سرما می باشد (کمترین اختلاف 05 /0 و بیشترین اختلاف 43 /0).
نتیجه گیری
نمونه های ادراری که جهت اندازه گیری پروتئین در نظر گرفته می شوند و پس از سانتریفیوژ نیز دارای کدورت می باشند، بایستی تحت تیمار سرما قرار گیرند و مجدداً سانتریفیوژ گردند، تا عوامل مداخله کننده رسوب نمایند.


* نویسنده مسئول: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، آزمایشگاه تشخیص طبی نیشابور.
پست الکترونیک: Mohammadsalehi73@gmail.com

واژه‌های کلیدی: پروتئینوری، میزان تداخل کدورت ادرار، پروتئین ادرار 24 ساعته، تیمار، دمای سرد
متن کامل [PDF 1140 kb]   (1372 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: بیوشیمی بالینی
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۱۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها