:: دوره 5، شماره 2 - ( سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1396 ) ::
دوره 5 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 47 - 56 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر 8 هفته تمرینات کششی، قدرتی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری اسکولیوز دانش-آموزان دختر 9-13 سال
دکتر محمد شبانی*1، خانم سمانه محمدی محمدیه2
1- مرکز آموزش عالی کاشمر ، rs_shabani@yahoo.com
2- آموزش و پروش
چکیده:   (7564 مشاهده)
مقدمه
اسکولیوز از ناهنجاری‌‌های با شیوع نسبتاً بالا می‌‌باشد که کاهش در کیفیت زندگی، ناتوانی، درد، بدشکلی‌‌های ظاهری، در بعضی موارد مشکلات تنفسی و حتی افزایش زاویه اسکولیوز در بزرگسالی را به دنبال دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات کششی، قدرتی و ثبات مرکزی بر اسکولیوز دانش‌‌آموزان دختر 9-13 سال بود.
مواد و روش‌‌ها
مطالعه انجام شده از نوع پژوهش‌‌های مداخله‌‌ای نیمه تجربی بوده و جامعه آماری از دانش‌‌آموزان دختر 9-13سال دارای ناهنجاری اسکولیوز تشکیل شد. 60 دانش‌‌آموز دختر دارای ناهنجاری اسکولیوز پشتی به صورت هدفمند انتخاب و بطورتصادفی ساده در 3 گروه 20 نفری (دو گروه تجربی، گروه اول شامل تمرینات کششی، قدرتی و گروه دوم شامل تمرینات کششی و قدرتی و ثبات مرکزی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. برنامه تمرینی 8 هفته، هفته‌‌ای 3 جلسه و هر جلسه 25-40 دقیقه بود. اندازه‌‌گیری اسکولیوز پشتی با صفحه شطرنجی و روش فتوگرامتری انجام گردید.
یافته‌‌ها
نتایج نمرات پس‌‌آزمون زاویه اسکولیوز نشان داد که برنامه تمرینات اصلاحی تفاوت معنی‌داری در بین سه گروه ایجاد نموده است، بطوریکه باعث کاهش معنی‌‌داری در میزان زاویه اسکولیوز آزمودنی‌‌های هر دو گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. این مقدار در آزمودنی‌‌های گروه تجربی دوم (تمرینات کششی، قدرتی و ثبات مرکزی) نسبت به آزمودنی‌‌های گروه تجربی اول (تمرینات کششی و قدرتی) کاهش بیشتری (غیر معنی‌‌دار) نشان داد.
نتیجه‌‌گیری
به نظر می‌‌رسد که 8 هفته برنامه تمرینات اصلاحی با تاکید بر تمرینات ترکیبی (ثبات مرکزی) می‌‌تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی اثر مطلوبی در درمان اسکولیوز دانش‌‌آموزان داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرینات کششی، تمرینات قدرتی، تمرینات ثبات مرکزی، اسکولیوز پشتی
متن کامل [PDF 756 kb]   (1551 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۹/۲۵


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها