:: دوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) ::
دوره 5 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 74 - 85 برگشت به فهرست نسخه ها
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس کامالدولنسیس و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن
خانم سمانه دولت آبادی*1، خانم شکوفه عمرانی2، خانم الناز مهرافروز2، خانم راحله ژیانی2
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، S_dolatabadi1436@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
چکیده:   (8179 مشاهده)
مقدمه
با توجه به گسترش نگران کننده مقاومت‌‌های آنتی‌‌بیوتیکی نسبت به عوامل ضدمیکروبی کلاسیک، استفاده از روش نوین درمانی برای مبارزه با عوامل بیماری‌‌زای مقاوم ضروری به نظر می‌‌رسد. مطالعه حاضر به منظور سنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس  (Eucalyptus camaldulensis)و بررسی اثر ضد باکتریایی آنها انجام شد.
مواد و روش‌‌ها
ما از یک روش بیوسنتز خارج سلولی سازگار با محیط زیست یعنی عوامل احیاکننده عصاره آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس برای تولید نانوذرات نقره استفاده کردیم. تولید نانوذرات نقره با استفاده از تغییر رنگ، طیف سنجی فرابنفش، الگوی پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نگاره تایید گردید. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره حاصل در برابر باکتری‌‌های گرم مثبت و گرم منفی، با روش‌‌های میکروبراث دایلوشن و حداقل غلظت کشنده باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌‌ها
وجود نانوذرات نقره توسط حداکثر میزان جذب در nm 413، تغییر‌‌ رنگ تا قهوه‌‌ای تیره، طیف سنجی مادون قرمز و الگوی پراش اشعه ایکس تایید گردید. میانگین اندازه نانوذرات بین nm 80-67 اندازه‌‌گیری شد. در نهایت حداقل غلظت مهاری رشد و حداقل غلظت کشندگی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 3/12 و 6/25، باسیلوس سوبتیلیس 6/25 و 6/25 و سودوموناس آئروجینوزا 50 و mg/ml 100 اندازه‌‌گیری شد.
نتیجه‌‌گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده به وسیله عصاره آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس فعالیت ضدباکتریایی خوبی در برابر باکتری‌‌های آزمایش شده داشته و می‌‌توانند در زمینه‌‌های مختلف به عنوان یک عامل ضدباکتری استفاده شوند. انجام مطالعات بیشتری برای بیان اثر سمیت این ذرات ضروری به نظر می‌‌رسد.
واژه‌های کلیدی: Eucalyptus camaldulensis، سنتز سبز، نانوذرات نقره، اثرات ضدباکتریایی
متن کامل [PDF 857 kb]   (2116 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها