:: دوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) ::
دوره 5 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 86 - 98 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی ازن و کربوسیو در حذف کاتالیستی اتیل‌‌بنزن از جریان هوای آلوده
دکتر محمدرضا سمرقندی1، دکتر قربان عسگری1، دکتر فرشید قربانی شهنا1، آقای سیدعلیرضا بابایی 2
1- دانشکده بهداشت همدان
2- ، s.alireza_babaee@yahoo.com
چکیده:   (4735 مشاهده)
مقدمه
اتیل‌‌بنزن یکی از مهم‌‌ترین ترکیبات آلی فرار و یکی از 189 ماده خطرناک آلاینده هوا است که وجود آن در هوای فضاهای بسته و باز مورد توجه بوده و همواره نگرانی‌‌هایی را در آلودگی هوا بوجود آورده است. بنابراین بایستی قبل از انتشار به محیط زیست از جریان هوای آلوده تصفیه شود. این مطالعه با هدف تاثیر کاربرد ترکیبی ازن و کربوسیو در حذف کاتالیستی اتیل‌‌بنزن از جریان هوای آلوده انجام شده است.
مواد و روش‌‌ها
این مطالعه از نوع تجربی بود که در آن از ترکیب ازن و کربوسیو به عنوان کاتالیزور جهت حذف‌‌اتیل‌‌بنزن از جریان هوا استفاده شد. آزمایشات مربوطه در یک راکتور با جریان مداوم انجام شد و نتایج از‌‌ن‌‌زنی کاتالیزوری با ازن‌‌زنی ساده و جاذب کربوسیو مقایسه گردید.  نمونه برداری و آنالیز نمونه‌‌ها با روش NMAM 1501 با استفاده از دستگاه GC مجهز به آشکارساز   FIDانجام شد. 
یافته‌‌ها
یافته‌‌های مورد بررسی نشان داد کارایی فرآیند ازن‌‌زنی ساده در حذف اتیل‌‌بنزن از جریان هوای آلوده در غلظت‌‌های مورد مطالعه به طور متوسط کمتر از 25% می‌‌باشد. همچنین کارایی بستر جاذب کربوسیو با افزایش غلظت آلاینده در ورودی راکتور کاهش می‌‌یابد. در فرآیند از‌‌ن‌‌زنی کاتالیزوری نسبت به جاذب کربوسیو بطور میانگین در تمامی غلظت‌‌ها افزایش راندمان 45% مشاهده گردید.
نتیجه‌‌گیری
با توجه به عملکرد فرآیند ترکیبی ازن و کربوسیو و افزایش راندمان حذف اتیل‌‌بنزن در مقایسه با فرآیند از‌‌ن‌‌زنی ساده و سیستم جاذب کربوسیو کاربرد این فرآیند به عنوان روشی نوید بخش و جایگزین سیستم‌‌های رایج حذف ترکیبات آلی فرار پیشنهاد می‌‌گردد.
واژه‌های کلیدی: آلودگی هوا، کربوسیو، اتیل‌‌بنزن، ازن
متن کامل [PDF 894 kb]   (487 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: بهداشت محیط
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها