:: دوره 6، شماره 2 - ( سال ششم، شماره دوم، تابستان 1397 ) ::
دوره 6 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 72 - 81 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرهشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن
نجمه صباح علوی زاده1 ، ارتمیس نقیب زاده2 ، سمانه درودی3 ، سید مجتبی حسینی4 ، ابوالقاسم سخی5 ، امیر رشید لمیر* 6
1- گروه فیزیولوژی ورزش ، دانشکده علوم انسانی ، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران
2- دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
3- کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4- فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
5- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
6- دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران ، rashidlamir@um.ac.ir
چکیده:   (2435 مشاهده)
مقدمه
بیماری قلبی با افزایش LDL-c و کاهش HDL-c رابطه مستقیم داشته و ABCG8 با مداخله در روند انتقال معکوس کلسترول، تاثیر مثبتی بر این دو متغیر و جلوگیری از تصلب شراین دارد. فعالیت بدنی به عنوان یک عامل اثر گذار بر میزان این متغیرها شناخته می‌‌شود  لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
مواد و روش‌‌ها
30 زن جوان دارای اضافه وزن بطور تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم و هشت هفته تمرین ایروبیک با تناوب سه جلسه در هفته، با شدت 50 درصد حداکثر ضربان قلب را شروع و در دو هفته آخر به شدت 75 درصد رساندند. یک ساعت قبل از تمرین در یک طرح یک سویه کور، آزمودنی‌‌های گروه مصرف قهوه سبز یک عدد کپسول 400 میلی گرمی و گروه شاهد پلاسیبو دریافت کردند برای مقایسه تغییرات بین گروهی آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته‌‌ها
نتایج نشان داد مقادیر هر سه متغیر ABCG8، لپتین و HDL-C دارای تغییرات معنی‌‌داری بودند. آزمون تعقیبی LSD در هر سه متغیر بیانگر تغییرات معنی‌‌دار بین گروه " ایروبیک و قهوه سبز" با دو گروه دیگر است.
نتیجه‌‌گیری
فعالیت ورزشی و قهوه سبز با تأثیر بر بیان ژن ABCG8، HDL-C، لپتین و کاهش وزن می‌‌تواند گامی موثر در سلامتی افراد و جلوگیری از بیماری‌‌های قلبی عروقی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: قهوه سبز، ABCG8، HDL-c، لپتین
متن کامل [PDF 1239 kb]   (538 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۸/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( سال ششم، شماره دوم، تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها