:: دوره 5، شماره 4 - ( سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1396 ) ::
دوره 5 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 32 - 41 برگشت به فهرست نسخه ها
مراقبت از بارداری‌‌های پرخطر: امکان سنجی بکارگیری فن آوری‌‌های مبتنی بر وب و تلفن همراه
ملیحه قلندرابادی ، هاله آیت اللهی* 1، مرتضی همت
1- ، ayatollahi.h@iums.ac.ir
چکیده:   (1577 مشاهده)
مقدمه
بارداری پرخطر به معنای وجود بیماری، عوارض شدید و مشکلاتی است که ممکن است منجر به از دست دادن جنین ‌شود و به همین دلیل نیازمند مراقبت‌‌های پیوسته است. به نظر می‌‌رسد با استفاده از فناوری پزشکی از راه دور دسترسی گسترده‌‌تری به مراقبت‌‌های دوران بارداری فراهم گردد.
مواد و روش‌‌ها
مطالعه حاضر به روش کمی انجام شد و جامعه پژوهش را ماماها و پزشکان متخصص زنان شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می‌‌دادند. به منظور گردآوری داده‌‌ها دو پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه‌‌ای لیکرت و بر اساس بررسی مقالات مرتبط طراحی شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه تایید گردید) 83/0 (r=. داده‌‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته‌‌ها
در مطالعه حاضر از 103 پرسشنامه توزیع شده، 79 پرسشنامه توسط 50 ماما (29/63%) و 29 پزشک متخصص (71/36%)  تکمیل گردید. ماماها (001/0P =) و پزشکان متخصص زنان (003/0P =) معتقد بودند که امکان بکارگیری فناوری مبتنی بر تلفن همراه در مقایسه با فناوری‌‌های مبتنی بر وب جهت مراقبت از زنان باردار پر خطر بیشتر است.
نتیجه‌‌گیری
به نظر می‌‌رسد برنامه‌‌ریزی برای آینده فناوری و ارائه برنامه‌‌های کاربردی مبتنی بر تلفن همراه می‌‌توانند به عنوان راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت مراقبت‌‌های دوران بارداری و افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت برای زنان باردار پرخطر در نظر گرفته شوند.
واژه‌های کلیدی: امکان سنجی، حاملگی پرخطر، پایش از راه دور، سلامت همراه
متن کامل [PDF 958 kb]   (638 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مدارک پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۲/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها