:: دوره 6، شماره 1 - ( سال ششم، شماره اول، بهار 1397 ) ::
دوره 6 شماره 1 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 22 - 32 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر یک دوره تمرینات همزمان استقامتی و پیلاتس بر پروتئین واکنشگر- C، فیبرینوژن و شمارش سلول‌‌های خونی دختران چاق و با وزن طبیعی
خانم نجمه عباس پور1 ، خانم مرضیه نظری1 ، دکتر رامین شعبانی* 2
1- رشت، دانشگاه آزاد واحد رشت
2- رشت، دانشگاه آزاد واحد رشت ، shabani_msn@yahoo.com
چکیده:   (6825 مشاهده)
مقدمه
شیوه‌های تمرین از مهمترین عواملی هستند که می‌توانند عوامل خطرزای قلبی- عروقی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات همزمان استقامتی و پیلاتس بر ترکیب بدن، پروتئین واکنشگر- c، فیبرینوژن و شمارش سلول‌‌های خونی دختران چاق و با وزن طبیعی بود.
مواد و روش‌‌ها
مطالعه‌‌ حاضر یک تحقیق نیمه تجربی بود. 30 دانش‌‌آموز چاق و با وزن طبیعی (شاخص توده‌‌ بدن؛ 1/2±28/7 کیلوگرم بر متر مربع) به طور هدفمند انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. تمرینات به مدت 6 هفته، هر جلسه 90 دقیقه‌‌ در هر گروه اجرا شد. نمونه‌‌ خونی با 12ساعت ناشتایی در دو مرحله قبل و پس از تمرین گرفته شد. اندازه‌‌های آنتروپومتریک و  شاخص‌‌های خونی قبل و بعد از مداخله اندازه‌‌گیری شد. داده‌‌ها با استفاده از آزمون‌‌های t مستقل و وابسته در سطح معنی‌‌داری 0/05=α  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌‌ها
نتایج نشان داد که پروتئین واکنشگر c (به ترتیب در گروه چاق و با وزن طبیعی 0/04= P و 0/02= P)، فیبرینوژن (0/03= P، 0/01= P) و ترکیب بدن بطور معنی‌‌داری کاهش و گلبول‌‌های سفید و قرمز خون نیز افزایش یافته است. همچنین، در ترکیب بدن، تفاوت معنی‌‌داری بین دو گروه مشاهده شد. در سایر متغیرها، تفاوت معنی‌‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌‌گیری
تمرینات همزمان استقامتی و پیلاتس با تأثیر بر پروتئین واکنشگر- c، فیبرینوژن و سلول‌‌های خونی، می‌‌توانند راهکاری مناسب و غیردارویی برای پیشگیری از بروز چاقی در نوجوانان دختر چاق و با وزن طبیعی باشند.
واژه‌های کلیدی: پیلاتس، تمرینات ترکیبی، هماتوکریت خون، چاقی، پروتئین واکنش‌‌گر C
متن کامل [PDF 1411 kb]   (357 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۶/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۶/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( سال ششم، شماره اول، بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها