:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مدلبندی عوامل موثر بر ابتلا به بیماری فشارخون در افراد بالای 35 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
خانم راضیه یوسفی1 ، دکتر آزاده ساکی 2، دکتر حبیب اله اسماعیلی1 ، دکتر مجید غیورمبرهن1 ، دکتر مریم طایفی1
1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، SakiA@mums.ac.ir
چکیده:   (149 مشاهده)
زمینه و هدف: فشار خون بعنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده  بیماری های قلبی عروقی در سرتاسر جهان شناخته می شود. بنابراین شناسایی عوامل خطر بیماری فشارخون جهت اخذ سیاست های پیشگیرانه اهمیت می یابد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر ایجاد پرفشاری خون انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی اطلاعات مربوط به9761نفر شرکت کننده 35تا65 ساله از فاز مقطعی مطالعه مشهد در نظر گرفته شدند. اطلاعات شامل سن، جنسیت، شاخص توده بدنی بعنوان معیاری از چاقی، چربی خون با چگالی بالا، تری گلیسرید، سیگاری بودن وسابقه ابتلا به بیماری فشار خون در خانواده در مطالعه بکار گرفته شدند. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام گرفت.
یافته ها: شرکت کنندگان شامل حدود 40 درصد مرد و60 درصد زن بودند. در تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره، متغیرهای متغیرهای سن (000/0=p-value،080/1=OR)، جنسیت(000/0=p-value،146/1=OR)،سیگاری بودن(000/0=p-value،536/1=OR)، چاقی(000/0=p-value،933/1=OR)، تری گلیسرید (000/0=p-value،004/1=OR) و سابقه خانوادگی بیماری فشار خون (000/0=p-value،296/1=OR)،معنی دار شناخته شدند.
نتیجه گیری: با توجه به تکنیک رگرسیون لجستیک بکار برده شده در این مطالعه، سیگاری بودن، چاقی، بالا بودن مقدار تری گلیسرید خون و سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری، عوامل مرتبط با فشار خون می باشند. بنابراین تغییر در سبک زندگی نقش مهمی را در پیشگیری از ابتلا به بیماری فشار خون و در نتیجه بیماری های قلبی و عروقی دارد.
 
واژه‌های کلیدی: بیماری فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، تحلیل رگرسیون، مدل لجستیک
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: آمار زیستی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۸


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها