:: دوره 6، شماره 3 - ( سال ششم، شماره سوم، پائیز 1397 ) ::
دوره 6 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 64 - 75 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی بیان ژن (lncRNA ANRIL(CDKN2B-AS1 در مبتلایان بیماری‌های التهابی روده
فریبا رشید1 ، غلامرضا جوادی1 ، حمید اسدزاده عقدایی* 2
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی پایه و مولکولی اختلالات گوارشی، موسسه تحقیقات گوارش و بیماری های کبدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، hamid.assadzadeh@gmail.com
چکیده:   (2256 مشاهده)
مقدمه
بیماری‌های التهابی روده سبب التهاب مزمن و عودکننده‌ی دستگاه گوارش می‌شوند و به دو بیماری کرون و کولیت اولسراتیو تقسیم‌بندی می‌گردند. در این مطالعه به‌منظور دست‌یابی به بیومارکری برای تشخیص و پیش‌آگهی بیماری‌های التهابی روده، بیان ژن lncRNA ANRIL (CDKN2B-AS1) مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌‌ها
این مطالعه شامل 33 بیمار مبتلا به بیماری‌های التهابی روده و 20 فرد سالم است که به پژوهشکده کبد و گوارش دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کرده بودند. RNA از نمونه‌های بافتی استخراج‌شده و cDNA آن‌ها ساخته شد. تکثیر ژن‌ها با هدف اندازه‌گیری بیان ژن توسط واکنش Real time PCR کمی صورت گرفت و داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزار Rest تجزیه‌وتحلیل شدند. داده‌های حاصل از مقایسه بافت‌های بیمار و سالم از طریق آنالیز Student’s t-test و One-way ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌‌ها
در این مطالعه‌ هردو بیماری کرون و کولیت بر اساس تمامی مشخصات بیماری که التهاب را نیز شامل می‌شد موردبررسی قرار گرفتند و اختلاف معناداری در میان بیماران کرون و کولیت در مقایسه با افراد کنترل مشاهده نگردید (1340/0=P). در بررسی میزان بیان lncRNA ANRIL در دو جنس زن و مرد نیز اختلاف معنی‌‌داری مشاهده نگردید (2571/0=P).
نتیجه‌‌گیری
نتایج حاصل از آنالیز داده‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان از lncRNA ANRIL به ‌عنوان بیومارکری جهت تشخیص و تمیز بیماری‌های التهابی روده در جامعه ایرانی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: بیماری‌های التهابی روده، (lncRNA ANRIL(CDKN2B-AS1، بیماری کرون، کولیت اولسراتیو
متن کامل [PDF 893 kb]   (901 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۶ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۷/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۱۰/۶


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 - ( سال ششم، شماره سوم، پائیز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها