:: دوره 6، شماره 4 - ( سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1397 ) ::
دوره 6 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 46 - 61 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس مریم گلی ارغوانی بومی ایران (Salvia multiculis vahl)، و کاربرد آن در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان
امیر عزیزی* 1، کاوه خسروی2
1- دانشگاه اراک ، a-azizi@araku.ac.ir
2- دانشگاه اراک
چکیده:   (810 مشاهده)
مقدمه
هدف شناسایی ترکیبات و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و اسانس روغنی گیاه مریم گلی ارغوانی بومی ایران و کارایی آنها در پایداری اکسیداسیون روغن آفتابگردان می‌‌باشد.
مواد و روش‌‌ها
عصاره و اسانس به ترتیب از روش خیساندن و اسانس‌‌گیری توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با بخار تهیه شدند. میزان ترکیبات فنلی عصاره و ترکیبات فرار اسانس به ترتیب به روش فولین-سیکالتو و دستگاه گازکروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) تعیین شدند. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی از روش به دام اندازی رادیکال 2و2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) استفاده شد و غلظت‌‌های لازم برای مهار 50 درصد رادیکال‌‌های آزاد (50IC) محاسبه گردید. کارایی آنتی اکسیدانی در به تأخیر انداختن زمان فساد اکسیداتیو روغن آفتابگردان با اندازه‌‌گیری شاخص‌‌های پایداری اکسیداتیو، روش شاخص پایداری اکسایشی (OSI) و روش اکسیژن فعال (AOM) ارزیابی شد.
یافته‌‌ها
میزان ترکیبات فنلی عصاره (23/11±24/2 میلی‌‌گرم/گرم)، بیشتر از اسانس تعیین گردید. در اسانس 21 ترکیب، که در مجموع 97/1 درصد آن را تشکیل می‌‌داد شناسایی شد. 1و8- سینئول (24/8 درصد)، کامفر (17/9درصد)، سابینن (8/6 درصد)، آلفا پینین (8/5 درصد) و ترپینئول (7/1 درصد) مهمترین ترکیبات بودند. 50IC به ترتیب 2/36±38/16 و 14/23±73/1 میکروگرم/ میلی‌‌لیتر برای عصاره و اسانس تعیین گردید. غلظت‌‌های 250 و 350 میلی‌‌گرم/لیتر از عصاره و اسانس کارایی مشابه و قابل رقابت با آنتی اکسیدان سنتزی گریندوکس 117 (200 میلی‌‌گرم/لیتر)، داشتند.
نتیجه‌‌گیری
استفاده از ترکیبات استخراج شده از مریم گلی ارغوانی به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان‌‌های سنتزی پیشنهاد می‌‌گردد.
واژه‌های کلیدی: فعالیت آنتی اکسیدانی، اسانس روغنی، مریم گلی ارغوانی، پایداری اکسایشی، روغن آفتابگردان
متن کامل [PDF 1052 kb]   (275 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: صنایع غذایی
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۹ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها