:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محافظتی عصاره آبی سرخ ولیک بعد از دویدن با شدت بالا بر شاخص های آسیب قلبی در موش های صحرایی نر ویستار
دکتر احمد عبدی 1، خانم سیده مریم مصطفویان2 ، خانم مریم داوران2 ، خانم طاهره حائری3
1- دانشگاه آزاد اسلامی ، a.abdi58@gmail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی
3- دانشگاه مازندران
چکیده:   (127 مشاهده)
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر محافظتی عصاره آبی سرخ ولیک بعد از دویدن با شدت بالا بر شاخص های آسیب قلبی در موش های صحرایی نر ویستار می باشد.
مواد و روش ها
32 سر موش صحرایی نر ویستار (چهار-شش هفته ای، 173-140 گرم) به طور تصادفی به گروه های کنترل- سالین (SC)، سالین- تمرین (ST)، سرخ ولیک- کنترل (CPC) و سرخ ولیک- تمرین (CPT) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن با شدت بالا (34 متر در دقیقه، 60 دقیقه در روز، پنج روز در هفته) را روی تردمیل انجام دادند. به حیوانات عصاره سرخ ولیک (500 میلی گرم/کیلوگرم) و سالین به مدت شش هفته خورانده شد.72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها کشتار شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز  و در دمای 80- نگهداری شد. پلاسما نیز برای اندازه گیری شاخص های پلاسمایی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از  تحلیل واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 05/0 p< در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که دویدن با شدت بالا باعث افزایش معنی داری در میزان تروپونین I، LDH و CK قلبی و پلاسمایی شد. همچنین میزان تروپونین I، LDH و CK قلبی و پلاسمایی در گروه سرخ ولیک نسبت به گروه تمرین کاهش معنی داری داشت.
نتیجه گیری
داده ها نشان می دهد که عصاره سرخ ولیک می تواند باعث مهار شاخص های آسیب قلبی رت ها در نتیجه تمرینات استقامتی شدید شود.
واژه‌های کلیدی: آسیب قلب، تمرین، رت ها، سرخ ولیک
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها