:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 49 - 62 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای‌پس شریان کرونر
خانم رخساره فیض اله زاده موسوی1 ، آقای امیر رشیدلمیر* 2، آقای رامبد خواجه ای1 ، آقای محمود حجازی3
1- گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، Amir.Rashidlamir@gmail.com
3- گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (2067 مشاهده)
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول‌های تک هسته‌ای در مردان میانسال پس از عمل بای‌پس شریان کرونر بود.
مواد و روش‌­ها
نمونه آماری این تحقیق را 30 مرد میانسال تشکیل دادند که قبلاً عمل بای پس عروق کرونری انجام داده بودند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به روش نمونه گیری انتخابی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر)، تمرین ترکیبی (استقامتی و مقاومتی، 15 نفر) قرار گرفتند. قبل و بعد از جلسه‌های تمرینی خونگیری به عمل آمد. پس از جداسازی گلبول‌های تک هسته‌ای با استفاده از فایکول و تخلیص mRNA، تغییرات بیان ژن به روش Real-Time PCR انجام شد. داده‌ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌­ها
هشت هفته تمرین منجر به افزایش معنی­‌داری در بیان ژن mRNA  ABCG1 در گروه تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجه­‌گیری
به نظر می‌رسد تمرین ترکیبی به عنوان بخشی از مراحل بازتوانی قلبی در بیماران تحت عمل پیوند بای پس شریان کرونر با تحت تأثیر قرار دادن بیان ژن ABCG1 که در سوخت و ساز چربی در گیر است، می‌تواند فرایند انتقال معکوس کلسترول را بهبود بخشد.

 
واژه‌های کلیدی: عمل بای پس عروق کرونر، ABCG1 تمرین ترکیبی
متن کامل [PDF 1192 kb]   (264 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1397/7/28 | ویرایش نهایی: 1398/9/30 | پذیرش: 1398/4/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها