:: دوره 7، شماره 1 - ( سال هفتم، شماره یکم، بهار 1398 ) ::
دوره 7 شماره 1 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 134 - 143 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از نمونه‌های ادراری در شهرستان بندر ترکمن
دکتر آنیا آهنی آذری* 1، آیدین خواجه2، دکتر احمد دانش3
1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران ، ania_783@yahoo.com
2- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
3- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، گلستان، ایران
چکیده:   (1117 مشاهده)
مقدمه
مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری­‌های گرم منفی ایجاد کننده عفونت­‌های دستگاه ادراری رو به افزایش است. هدف از این مطالعه، ارزیابی الگوی مقاومت آنتی­‌بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) در باکتری­های یوروپاتوژن گرم منفی جدا شده از نمونه‌­های ادراری ارجاع شده به آزمایشگاه­‌های بالینی شهرستان بندر ترکمن بود.
مواد و روش­ها
در این مطالعه 138 نمونه ادرار از بیماران مشکوک به عفونت ادراری جمع­‌آوری شد. در نمونه­‌های مثبت، یوروپاتوژن­های گرم منفی با استفاده از آزمون­‌های میکروب‌­شناسی و بیوشیمیایی استاندارد شناسایی شده و الگوی مقاومتی آنتی بیوتیکی آن­ها به روش انتشار در دیسک تعیین شد. سپس تست تأیید فنوتیپی برای تشخیص تولید ESBL انجام شد.
یافته
ها
 از 96 جدایه گرم منفی، بیشترین موارد جدا شده عبارت بودند از: اشریشیاکلی (88/5 درصد)، کلبسیلا پنومونیه (5/2 درصد)، آنتروباکتر کلوآکه (4/2 درصد) و سودوموناس ائروژینوزا (2/1 درصد). جدایه های اشریشیاکلی بیشترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی‌بیوتیک­‌های آمپی سیلین، نیتروفورانتوئین و سفالوتین و کمترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک نورفلوکساسین از خود نشان دادند. از 35 جدایه مقاوم به سفوتاکسیم، 29 جدایه ESBL مثبت بودند.
نتیجهگیری
در این مطالعه، شایعترین علت عفونت ادراری، اشریشیاکلی بود. فراوانی ESBL ها در جدایه­های اشریشیاکلی مشابه نتایج مطالعات دیگران بود اما در جدایه­های کلبسیلا پنومونیه بسیار بالا بود. نتایج این مطالعه نشان دهنده روند افزایشی مقاومت نسبت به سفالوسپورین­های وسیع الطیف است لذا انجام آزمایش آنتی­بیوگرام قبل از تجویز آنتی‌­بیوتیک و پرهیز از مصرف خودسرانه آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می­‌رسد.
واژه‌های کلیدی: مقاومت آنتی بیوتیکی، باکتری های گرم منفی، عفونت های ادراری بتالاکتاماز
متن کامل [PDF 1033 kb]   (260 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۲/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۸/۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۹ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۲/۹


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( سال هفتم، شماره یکم، بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها