:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 118 - 131 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گیرنده‌های نوع 1 و 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در مردان مبتلا به سرطان پروستات
خانم مرضیه بیگم حجازیان1 ، دکتر علیرضا براری* 2، دکتر آسیه عباسی دلویی1 ، دکتر کامبیز هسراک3
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ، alireza54.barari@gmail.com
3- گروه پاتولوژی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ، بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران، ایران
چکیده:   (654 مشاهده)
مقدمه
فعالیت بدنی به عنوان مداخله‌ای مؤثر جهت تعدیل آنژیوژنز بافت تومور در درمان سرطان پروستات مورد توجه واقع شده است. هدف پژوهش حاضر اثر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی و بیان ژن VEGFR-1 وVEGFR-2   در مردان مبتلا به سرطان پروستات بود.
مواد و روش­ها
در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 20 مرد مبتلا به سرطان پروستات (سن = 69/5 ±  2/62 سال) از بیمارستان بقیه الله تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته، هر هفته 3 جلسه تمرین ترکیبی، با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه و 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. نمونه‌های خونی جهت بررسی VEGFR-1 وVEGFR-2  به روش الایزا و Real-Time PCR و با آزمون آماری تی وابسته و تی مستقل در سطح معناداری 05/.p≤   تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها
تمرین ترکیبی سبب کاهش معنا دار شاخص توده بدنی (001/. P=) و افزایش معنا دار توان هوازی (005/. p≤) و قدرت عضلانی (001/. p≤) درگروه تجربی شد. همچنین کاهش معنا‌دار در مقادیر پلاسمایی (007/. P=) و بیان ژن (03/. p≤ و04/. p≤) VEGFR-1 و VEGFR-2 بین دو گروه شد (05/. p≤).
نتیجه­گیری
با توجه به نقش VEGFR-1 و VEGFR-2   به عنوان واسطه‌های اصلی انتقال سیگنال سلولی جهت آنژیوژنز و گسترش تومور‌، احتمالا" 8 هفته تمرین ترکیبی با تعدیل آنژیوژنز در بافت تومور نقش مؤثری در کاهش پیشرفت سرطان پروستات دارد.
واژه‌های کلیدی: آنژیوژنز، سرطان پروستات، فعالیت بدنی، VEGFR-1 و VEGFR-2
متن کامل [PDF 1507 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1397/11/10 | ویرایش نهایی: 1399/6/28 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها