:: دوره 7، شماره 2 - ( سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1398 ) ::
دوره 7 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 48 - 57 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان سرب، کادمیوم، جیوه، نیکل و قلع در کنسرو های تن ماهی موجود در فروشگاه های سطح شهر نیشابوردر سال 1396
حسین علیدادی1 ، علی اکبر دهقان1 ، سیما ضماند1 ، علی اکبر محمدی2 ، وحید تقوی منش* 3، نوشین اکبری شارک4
1- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
3- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، vahid.taghavi18@gmail.com
4- کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
چکیده:   (2159 مشاهده)
مقدمه
محصولات دریایی نقش قابل توجهی در تامین غذای مردم جهان دارند اما رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن باعث ورود آلاینده‌­هایی نظیر فلزات سنگین به آبزیان می­‌شود. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان فلزات سنگین در کنسروهای تن ماهی موجود در بازار نیشابور می­‌باشد.
مواد و روش­‌ها
مطالعه توصیفی- مقطعی فوق در سال 1396 بر روی 30 نمونه کنسرو تن ماهی که به صورت تصادفی از سوپرمارکت‌­های سطح شهرستان نیشابور تهیه گردید، انجام شد. هضم شیمیایی نمونه­‌ها به روش هضم مرطوب و میزان غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه ICP-OES قرائت شد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌­ها با استفاده از آزمون­‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی( آنووا و کراسکال والیس) با بهره‌­گیری از نرم­افزار SPSS v.18 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌­ها
میانگین غلظت جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل و قلع در نمونه­های تن ماهی به ترتیب 0/6±0/125، 0/118±0/324، 0/11±0/07، 0/127±0/498، 0/624±1/038 میکروگرم بر گرم می باشد. تفاوت معنی­داری بین میانگین نیکل و سرب در 4 نوع تن ماهی وجود داشت. اما تفاوت معنی­داری بین میانگین کادمیوم، جیوه و قلع در 4 نوع تن ماهی مشاهده نشد.
نتیجه‌­گیری
میانگین غلظت فلزات قلع، جیوه و کادمیوم از حد مجاز اعلام شده توسط  FAO,WHO کمتر بود ولی مقادیر سرب و نیکل در برخی نمونه­‌ها بالاتر از حد مجاز گزارش شد. بنابراین با توجه به خطرات احتمالی این فلزات سنگین و تاثیر بر سلامتی انسان، پایش مکرر این فلزات در مواد غذایی ضرورت دارد.
واژه‌های کلیدی: تن ماهی، فلزات سنگین، نیشابور
متن کامل [PDF 1077 kb]   (518 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: بهداشت محیط
دریافت: 1398/1/8 | ویرایش نهایی: 1398/4/11 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/4/11 | انتشار: 1398/4/15 | انتشار الکترونیک: 1398/4/15


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها