:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 27 - 37 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی
خانم بنت الهدی اسماعیلی1 ، دکتر احمد عبدی* 2، دکتر پروین فرزانگی3 ، دکتر آسیه عباسی دلویی1
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ، a.abdi58@gmail.com
3- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده:   (2562 مشاهده)
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان FOXO3a  و MuRF1 بافت قلب رت­‌های نر دیابتی می‌باشد.
مواد و روش‌­ها
40 سر رت نر ویستار، به طور تصادفی به گروه‌های کنترل- سالم (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (TRDM) تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه‌های  RDMو TRDM (20 میلی‌گرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت‌ها کشتار شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای 80- برای اندازه‌گیری شاخص‌ها نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنی‌داری 0/05 p استفاده شد.
یافته­‌ها
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان FOXO3a (0001/0p=) و MuRF1 (0001/0p=) کاردیومیوسیت‌ها در گروه‌های TDM نسبت به گروه DM بود. بیان FOXO3a (045/0p=) و MuRF1 (037/0p=) در گروه RDM  نسبت به گروه DM کاهش معنی‌داری داشت. همچنین بیان FOXO3a (026/0p=) و MuRF1 (007/0p=) کاردیومیوسیت‌ها در گروه‌های TRDM  نسبت به گروه DM نیز کاهش معنی‌داری داشت.
نتیجه­‌گیری
یافته‌های ما نشان داد تمرین هوازی با و بدون رزوراترول احتمالا باعث مهار شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت­‌های رت­‌های دیابتی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین، گیاه دارویی، FOXO3a و MuRF1، موش های صحرایی
متن کامل [PDF 1021 kb]   (312 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/1/18 | ویرایش نهایی: 1398/10/4 | پذیرش: 1398/4/23 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها