:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 119 - 130 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی
احمد جعفری1، مژگان احمدی*2، سعیده شادمهری3
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، mahmadi1376@gmail.com
3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (2302 مشاهده)
مقدمه
syd و murf1 نشانگرهای مولکولی مهم برای آتروفی عضلانی هستند که در شرایط مختلف همچون دیابت در عضلات اسکلتی به طور قابل توجهی افزایش می­یابند. هدف از این تحقیق، تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن syd و murf1 عضله اسکلتی موش­های دیابتی بود.
مواد و روش‌­ها
در این مطالعه تجربی، ۶۰ سر موش نر ویستار 20±220 گرم به طور تصادفی در ۵ گروه شامل کنترل پایه، کنترل هشت هفته، دیابت، تمرین و دیابت-تمرین قرار گرفتند. موش‌­ها با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تک دوز 50 میلی‌­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به صورت درون صفاقی دیابتی شدند. تمرین تناوبی شدید با شدت ۸5-80 درصدVO2max ، 5 روز در هفته و به مدت ۸ هفته روی تردمیل اجرا گردید. میزان بیان ژن­‌های syd و murf1 به روش Real Time PCR اندازه‌­گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­‌ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 0/05p≤ استفاده شد.
یافته‌­ها
بیان ژن murf1 و syd عضله اسکلتی در گروه دیابت نسبت به گروه‌­های کنترل به طور معنی‌­داری بیشتر بود (0/001P=) و تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنی­‌دار بیان ژن murf1 و syd شد (0/001P=).
نتیجه‌­گیری
تمرین تناوبی شدید احتمالا می‌تواند از طریق کاهش بیان ژن syd وmurf1  در عضله اسکلتی به کاهش آتروفی در افراد مبتلا به دیابت کمک نماید.
واژه‌های کلیدی: دیابت، تمرین تناوبی شدید، SYD، Murf1
متن کامل [PDF 1403 kb]   (323 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/2/23 | ویرایش نهایی: 1398/9/30 | پذیرش: 1398/4/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها