:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 89 - 103 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه مارچوبه با نانوذرات نقره تجاری
روژان رجبی1 ، سید محمد مهدی حمدی* 2، امیر میرزایی3
1- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، m.hamdi@iauctb.ac.ir
3- گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
چکیده:   (1777 مشاهده)
مقدمه: امروزه نانوذرات فلزی بخصوص نانوذرات نقره در زمینه پزشکی و درمانی حایز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه مارچوبه (Asparagus khorasanesis) سنتز گردید. خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آن توسط روش های UV-vis، میکروسکوپ الکترونی نگاره و گذاره (SEM و TEM) و FTIR بررسی شد. در ادامه خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری با روش MIC و اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک آنها بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) به ترتیب با استفاده از روش های MTT و فلوسیتومتری در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر مطالعه شد.
یافته ها: نانوذرات نقره سنتز شده پیک جذبی 420 نانومتر را در UV-vis نشان دادند. نتایج حاصل از SEM، TEM و FTIR نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختار کروی و دارای میانگین اندازه 96/12 نانومتر بودند. نتایج MIC نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثرات ضدمیکروبی معنادتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری بودند. هم چنین نتایج MTT و فلوسیتومتری نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده در غلطت های 50 و 100 میکروگرم در میلی لیتر خاصیت سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک معنادارتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارند. 
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارای اثرات بیولوژیکی معنادارتری می باشند و بنابراین این نانوذرات می توانند به عنوان کاندید دارویی مورد توجه قرار گیرند.
واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، مارچوبه، اثرات ضدمیکروبی، اثرات سیتوتوکسیک، نانوذرات نقره تجاری
متن کامل [PDF 1365 kb]   (171 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۴ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۷ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۸/۶/۴ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۱۰/۱


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها