:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 112 - 123 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر آنتی‌باکتریال نانوذرات نقره علیه جدایه های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت‌های ادراری
الهه یزدی1 ، دکتر تینا دادگر 2، دکتر حمیدرضا پردلی3 ، فاطمه شاکری4
1- دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
2- لامی گرگان، ایران ، dadgar_teena@yahoo.co
3- لامی گرگان، ایران
4- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چکیده:   (698 مشاهده)
مقدمه
با توجه به رشد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و بررسی راه‌های جدید در نانوبیوتکنولوژی، این مطالعه به بررسی اثر درمانی نانوذرات نقره روی باکتری E.coli برای کنترل و یافتن درمان جدید علیه جدایه‌های مولد ESBL اشرشیاکلی می‌پردازد.
مواد و روش­ها
بر روی 100 نمونه اشرشیاکلی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی با روش دیسک برای 3 آنتی‌بیوتیک سفالوسپورین نسل سوم و پس از آن برای جدایه‌های مقاوم تست تاییدی انجام شد. تاثیر نانوذره نقره روی ایزوله‌های ESBL با روش انتشار چاهک و در ادامه MIC و MBC نیز انجام شد. جهت آنالیز و بررسی نتایج، از نرم‌افزار spss16 و در تمامی موارد 05 /0 >p معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها
میزان مقاومت به سفالوسپورین نسل سوم به ترتیب 45% ، 20% و 44% بود، تست تاییدی در حضور کلاونیک اسید نشان داد که 5/85 درصد نمونه‌ها ESBL می‌باشند و بیشترین اثر مهارکنندگی نانوذره نقره به روش انتشار چاهک در غلظت‌های ppm 4000، 2000، 1000 بود. بیشترین MIC به دست آمده متعلق به غلظت ppm 62/15 و کمترین ppm 8/7 بود. در تعیین MBC در ایزوله‌ها بیشترین و کمترین غلظت که اثر کشندگی داشت به ترتیب، ppm 5/62 و ppm 8/7 بود.
نتیجه­گیری
حداقل غلظتی از نانوذره نقره برای از بین بردن باکتری اشرشیاکلی ppm 8/7 است. بنابراین محلول کلوئیدی نانو ذره نقره فعالیت ضد باکتریایی بسیار خوبی را در غلظت‌های پایین از خود نشان می‌دهد و به عنوان بیوسید مناسب پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: اشرشیاکلی، نانوذره نقره، آنتی‌باکتریال، عفونت ادراری
متن کامل [PDF 589 kb]   (108 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1398/3/12 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1399/5/27 | انتشار: 1399/10/1 | انتشار الکترونیک: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها