:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 46 - 58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی بیان ژن DNase فعال شونده توسط کاسپاز (CAD) در رده ی سلولی سرطان پستان MCF-7 تیمار شده با نانو ذرات نقره زیستی
خانم فاطمه محرمی1 ، دکتر سید عطا اله سادات شاندیز* 2، دکتر ارس رفیعی1
1- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، atashandiz@yahoo.com
چکیده:   (679 مشاهده)
مقدمه
سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان و دومین علت رایج مرگ ناشی از سرطان‌ها می‌باشد. به علت مقاومت اکتسابی سلول‌های سرطانی به درمان‌های رایج و عود مجدد بیماری پس از درمان، استراتژی‌های درمانی نوین براساس راه اندازی مجدد آپوپتوز مطرح شدند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثرات سمیت نانوذرات نقره زیستی و ارزیابی بیان ژنCAD  (DNase فعال شونده توسط کاسپاز) بر روی سلول‌های سرطانی پستان (MCF-7) می‌باشد.
مواد و روش­ها
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره اتانولی برگ گیاه درمنه  آرتمیزیا کوتنسیس مطابق مطالعات گذشته انجام گرفت. اندازه و ریخت‌شناسی نانوذرات با کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. رده سلولی MCF-7 در غلظت‌های مختلف 25/6، 5/12 ، 25 ، 50 ،100 و 200 µg/ml تیمار 24 ساعته نانوذرات نقره سنتز شده انجام گرفت و  با کمک روش MTT ارزیابی و میزان 50 درصد کشندگی IC50 محاسبه شد. میزان بیان ژن CAD با روش PCR time Real ارزیابی شد.  
یافته­ها
اندازه متوسط نانوذرات با کمک میکروسکوپ TEM حدود 86/4 ± 13/9 نانومتر بدست آمد. نانو ذرات نقره دارای اثرات سمیت به صورت وابسته به دوز بر روی رده سلولیMCF-7 بود. میزان IC50 نانوذرات نقره µg/ml 49 محاسبه شد. میزان بیان ژنCAD  در نمونه تیمار نسبت به کنترل به میزان 77/0 برابر کاهش( 05/0P <) نشان داد.
نتیجه­گیری
ارزیابی نتایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات نقره اثراث سمیت قابل قبولی بر روی رده سرطانی پستان دارد و  نیاز به انجام آزمایشات بیشتر در مدل‌های حیوانی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: آپوپتوز، سرطان پستان، CAD، نانوذرات نقره، Real time PCR، سمیت سلولی
متن کامل [PDF 1424 kb]   (70 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: 1398/5/10 | ویرایش نهایی: 1399/6/26 | پذیرش: 1398/11/19 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها