:: دوره 7، شماره 4 - ( سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1398 ) ::
دوره 7 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 135 - 148 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مصرف یک دوره چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار: مطالعه تصادفی شده دوسوکور
آقا محمد سیفی1 ، دکتر روح الله حق شناس 2، دکتر محسن ابراهیمی1 ، دکتر رضا جمشیدی1
1- دانشگاه سمنان
2- دانشگاه سمنان ، rhm@semnan.ac.ir
چکیده:   (2967 مشاهده)
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مصرف مکمل چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی اکسیدانی، متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار بود. تعداد 22 مرد غیر ورزشکار سالم با میانگین سنی (62/1±32/20)سال، وزن (35/23±13/73)کیلوگرم، به طور تصادفی در دو گروه 11 نفری گروه مکمل چایی ترش و دارونما تقسیم شدند. سپس از آزمودنی‌های در یک جلسه آزمون بروس گرفته شد و نمونه های خون وریدی آزمودنی ها در چهار مرحله؛ 1 .قبل از مکمل یاری 2 قبل از فعالیت ورزشی . 3 بلافاصله بعد و 4 .24 ساعت بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شد. از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی و از آزمون آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی سیداک برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در سطح معنی‌داری 05/0P< استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه در متغیر NO در مراحل بلافاصله پس از فعالیت (005/0=P) و 24 ساعت پس از فعالیت (014/0=P) نسبت به حالت پایه نشان داد. افزایش معناداری در SOD گروه مکمل پس از چهار هفته مکمل دهی مشاهده شد (001/0=P). بلافاصله پس از فعالیت (001/0=P) و 24 ساعت پس از فعالیت (001/0=P) SOD در هر دو گروه کاهش معناداری یافت، که شیب این کاهش در گروه مکمل کمتر بود. تفاوت معناداری در متغیر MDA در هیچکدام از مراحل پژوهش مشاهده نشد (05/0
واژه‌های کلیدی: فشار اکسایشی، چای ترش، فعالیت هوازی، نیتریک اکساید.
متن کامل [PDF 1752 kb]   (439 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تغذیه و رژیم درمانی
دریافت: 1398/5/11 | ویرایش نهایی: 1399/4/9 | پذیرش: 1398/6/30 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/8/10 | انتشار: 1398/12/11 | انتشار الکترونیک: 1398/12/11


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها