:: دوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) ::
دوره 8 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 23 - 34 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فعالیت همولیتیک و خواص بیوشیمیایی ناشی از زهر زنبورApis mellifera بر روی موش‌های آزمایشگاهی نژاد NIH
دکتر مهدی بابائی* 1، دکتر آرام قائم پناه2
1- دانشگاه آزاد اسلامی ، m.babaie47@yahoo.com
2- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
چکیده:   (817 مشاهده)
مقدمه
زهر زنبور عسل ترکیبی پیچیده از اجزایی است که دارای فعالیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی هستند. از این سم جهت درمان بیماری‌های مختلف در طب سنتی استفاده می‌شود. بنابراین، خالص‌سازی زهر زنبور عسل و بررسی خواص بیوشیمیایی آن می‌توانند در درک جنبه‌های درمانی آن مفید باشند. در مطالعه حاضر، زهر زنبور عسل Apis mellifera استخراج شد و از لحاظ بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ­ها
زهر خام از زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera) انتخاب شد و مقدار پروتئین آن تعیین گردید. خالص سازی زهر با ستون کروماتوگرافی سفادکس G-50 انجام شد. جهت بررسی پروفایل پروتئینی زهر زنبور عسل و فراکسیون‌ها، الکتروفورز SDS-PAGE انجام گرفت. فعالیت همولیتیک زهر بررسی شد و آزمایشات بیوشیمیایی، بر روی یک گروه کنترل و گروه‌های آزمایشی صورت گرفت.
یافته ­ها
مقدار پروتئین موجود در زهر، حدود mg/ml 4/1 بدست آمد. کروماتوگرام نشان‌دهنده سه پیک بزرگ بود و ملیتین حدود 50 درصد زهر زنبور عسل را تشکیل می‌دهد. با انجام الکتروفورز، مشخص شد که این زهر دارای ترکیباتی با وزن مولکولی 3 تا 90 کیلو دالتون شامل ملیتین، فسفولیپاز، هیالورونیداز، فسفو مونواستراز اسید می‌باشد. آزمایش همولیتیک، HD50 ملیتین را در غلظت برابرµg/ml  0/5 مشخص کرد. سطح پارامترهای سرمی گروه‌های دریافت کننده زهر زنبور عسل به صورت معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان دادند.
نتیجه ­گیری
زهر زنبور عسل، بخصوص ملیتین دارای فعالیت همولیتیک قابل توجهی می‌باشد و از نظر بیولوژیکی بسیار فعال است، لذا می‌توان از آن در درمان برخی از بیماری‌ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: زهر زنبور عسل، کروماتوگرافی، الکتروفورز، فعالیت همولیتیک
متن کامل [PDF 850 kb]   (27 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: بیوشیمی بالینی
دریافت: 1398/5/12 | ویرایش نهایی: 1399/8/16 | پذیرش: 1399/3/8 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها