:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 124 - 135 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی و ازن‌درمانی بر بیان ژن Beclin-1، AMPKو mTOR بافت غضروف در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت زانو
پروین فرزانگی* 1، آزاده نصرت پور ، رضا رضایی
1- ، parvin.farzanegi@gmail.com
چکیده:   (593 مشاهده)
مقدمه
هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی و ازن درمانی بر بیان ژن Beclin-1، mTOR و AMPK بافت غضروف آسیب دیده در موش­های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت (OA) زانو بود.
مواد و روش­ها
در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر ویستار 10±220 گرمی به طور تصادفی به پنج گروه سالم (CN)، استئوآرتریت (OAOA+ازن درمانی، OA+تمرین هوازی و OA+ازن درمانی+تمرین هوازی تقسیم شدند. استئوآرتریت به روش جراحی انجام شد. تمرین ورزشی شامل دویدن روی نوارگردان به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته، هر جلسه 35-45 دقیقه و با سرعت 18 متر در دقیقه بود. موش­های گروه ازن درمانی، ازن (O3) با غلظت 20 پیکوگرم بر لیتر، یک بار در هفته و در مدت سه هفته دریافت نمودند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و در وضعیت 12 ساعت ناشتایی نمونه­های غضروف زانو جدا شد و سطوح mRNA  فاکتورهای Beclin-1، AMP و mTOR به روش RT- PCRاندازه­گیری شد.
یافته­ها
در بافت غضروفی، سطوح Beclin-1 در گروه OA کاهش، ولیکن  AMPKو mTOR افزایش یافت. ازن درمانی، تمرین هوازی و ترکیب ازن درمانی+تمرین هوازی موجب معکوس شدن روند تغییرات شد (0.009=P). اما بین این گروه­ها تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05P).
نتیجه­گیری
بر اساس نتایج، ازن درمانی، تمرین ورزشی و ترکیبی سطوح mRNA فاکتورهای Beclin-1 غضروف مفصلی را افزایش می­دهند. اما، تمرین ورزشی با شدت متوسط با تعدیل سطوح mTOR ممکن است نقش بیشتری در کنترل اتوفاژی کندروسیت غضروف مفصلی در موش­های صحرایی مدل OA داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، ازن درمانی، استئوآرتریت، Beclin-1، AMPKو mTOR
متن کامل [PDF 727 kb]   (25 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/6/4 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1398/10/16 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها