:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 59 - 71 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق
مصطفی فرهادی1 ، حسن متین همائی 2، پروین فرزانگی3
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، hasanmatinhomaee@yahoo.com
3- گروه فیزیولوزی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده:   (1101 مشاهده)
مقدمه
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق بود.
مواد و روش­ها
در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 48 زن یائسه چاق به صورت تصادفی به 6 گروه شامل کنترل، عصاره زنجبیل، تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی -عصاره زنجبیل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته، 30 تا 60 دقیقه و به مدت 24هفته انجام شد. آزمودنی ها سه مرتبه در روز کپسول500میلی گرمی عصاره زنجبیل را به مدت 6ماه مصرف کردند. 24ساعت قبل، سه ماه و 6 ماه بعد از مداخله در وضعیت 12ساعت ناشتایی از آزمودنی های هر گروه نمونه خونی و ویژگی های انتروپومتریک اخذ شد. داده ها به روش تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. 
یافته­ها
شش ماه تمرین مقاومتی با کاهش بیشتر آنزیم ALT (016/0p=) و AST (002/0p=) زنان یائسه همراه بود اما مداخله ترکیبی تمرین و مکمل تاثیر معنی­داری بر آنزیم ALT و AST در زنان یائسه نداشت (%5p>).
نتیجه­گیری
به نظر می رسد دوره های طولانی تر تمرینات منظم مقاومتی نسبت به مداخله ترکیبی تمرین- مکمل زنجبیل مزایای سلامت بیشتری برای زنان یائسه چاق به همرا دارد..
 
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، عصاره زنجبیل، نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی، آنزیم های کبدی، چاقی
متن کامل [PDF 552 kb]   (184 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/6/27 | ویرایش نهایی: 1399/8/7 | پذیرش: 1399/3/10 | انتشار: 1399/6/29 | انتشار الکترونیک: 1399/6/29


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها