:: دوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) ::
دوره 8 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 48 - 58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فراوانی ژن blaZ در ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‌های شهر همدان
رومینا کاکایی1 ، دکتر امیرحسین مؤمن* 2، دکتر حسین وزینی1
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان ، amir-hossein.momen1@uqac.ca
چکیده:   (786 مشاهده)
مقدمه
 استافیلوکوکوس به عنوان یک عامل بیماری‌زا  که عفونت های متعددی را ایجاد می کند شناخته شده است. امروزه استافیلوکوکوس مقاومت چند گانه ای را نسبت به طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک ها از جمله بتالاکتام ها کسب کرده است. بتالاکتامازها آنتی بیوتیک های بتالاکتام را هیدرولیز نموده و از طریق فعال شدن ژن blaZ بیان می‌شوند. لذا هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن blaZ در ایزوله  های بالینی استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان های شهر همدان می باشد
مواد و روش ها
در این مطالعه کلیه سویه‌های استافیلوکوکوس از نمونه‌های بالینی بیماران بستری به‌صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه انتقال داده شد. در ایزوله های بالینی تأییدشده با آزمایش های بیوشیمیایی مراحل استخراج DNA ژنومی با استفاده از کیت استخراج شرکت سیناژن بر اساس پروتکل شرکت سازنده انجام شد و برای مشاهده محصول PCR از ژل آگارز ١ درصد استفاده گردید. داده ها به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS  تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها
از بیماران بستری  32 مورد (64 درصد) از جنس مرد و 18 مورد (36 درصد) از جنس زن ایزوله استافیلوکوکوس جدا شد. در الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به دست آمده نیز پنی سیلین (µg 10) با 100 درصد مقاومت و سفازولین (µg 30) با 5 درصد مقاومت به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را داشتند. از مجموع 50 ایزوله استافیلوکوکوس جداشده 44 ایزوله حاوی ژن بتالاکتاماز blaZ بود.
نتیجه گیری
ایزوله‌های جدا شده از نمونه‌های بالینی، الگوی فراوانی یکسانی را نشان دادند. لذا این احتمال وجود دارد که در بیمارستان‌ها انتقال مقاومت‌های دارویی یا شدت بیشتری صورت گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: ژن‌ها، استافیلوکوکوس، ایزوله، مقاومت دارویی، میکروبی
متن کامل [PDF 538 kb]   (21 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1398/8/11 | ویرایش نهایی: 1399/8/16 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها