:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 132 - 139 برگشت به فهرست نسخه ها
فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر اسفراین در سال1394
خانم فرشته عیدی1 ، خانم فریبا اسدی2 ، خانم مریم ربیعی فرادنبه3 ، خانم سارا عابدی کوشکی* 4
1- دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
2- دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران
3- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
4- دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران؛ گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، sara.abedi.kooshki@gmail.com
چکیده:   (2717 مشاهده)
مقدمه
باروری مهم‌ترین عامل تغییر در ساختار جمعیت و یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد جمعیت می‌باشد که جایگاه ویژه‌ای در مطالعات جمعیت شناختی دارد. رفتارهای باروری یک جامعه را به روش های مختلفی می‌توان بررسی  نمود. یکی از این روش‌ها بررسی مدت زمان ازدواج تا تولد فرزند اول است. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر  فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند بوده است. 
مواد و روش­ها
این مطالعه مقطعی برروی 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری شهر اسفراین به روش در دسترس در سال 1394  انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار R3.0.1  و رگرسیون بقاء کاکس انجام شد.
یافته­ها
در این مطالعه بیش از 80 درصد زنان (130 نفر) و 60 درصد مردان (97 نفر) هنگام ازدواج کمتر از 25 سال سن داشته‌اند. میانگین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند 4/1±6/2 سال  بوده است. با استفاده از مدل نهایی رگرسیون کاکس بین سن مادر هنگام ازدواج و تحصیلات مادر ارتباط معنی داری (p<0.05) مشاهده گردید.
نتیجه­گیری
در سال‌های اخیر شاهد افزایش فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند بوده‌ایم که به دنبال آن شدت باروری کاسته شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق سطح تحصیلات و سن مادران از جمله عوامل زمینه‌ای اثرگذار بر این فاصله می‌باشد.  لذا توصیه می‌شود، به عوامل اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی‌های جمعیتی توجه بیشتری شود.
واژه‌های کلیدی: تولد فرزند اول، باروری، تأخیر فرزندآوری، مدل رگرسیون کاکس
متن کامل [PDF 1214 kb]   (1134 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1398/8/14 | ویرایش نهایی: 1399/6/28 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها