:: دوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) ::
دوره 8 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 12 - 22 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش هنر در آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آقا امیر وند صادقپور1 ، دکتر افسانه بهرامی1 ، دکتر فرشید عابدی1 ، دکتر الهام عتباتی1 ، دکتر خدیجه فرخ فال* 2
1- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، kfarrokhfall@yahoo.com
چکیده:   (1855 مشاهده)
مقدمه: تحولات دنیای کنونی تعلیم و تربیت را با چالش هایی مواجه نموده است که پاسخگوی نیاز های فعلی آموزش پزشکی نیست. در این ارتباط توجه زیادی به هنر به عنوان مبنایی برای آموزش شده است که انتظار می رود سبب بهبود عملکـرد تحـصیلی و ارتقای فردی دانش آموختگان شود. برای تدوین برنامه درسی بر مبنای هنری آگاهی از بستر موجود و نیاز یادگیرندگان ضروری است.  هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش هنر در آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است. مواد و وروش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 98-97  و روش نمونه گیری بصورت در دسترس بود. پرسشنامه روا و پایا بصورت الکترونیکی (اپلیکیشن موبایل) در دسترس دانشجویان قرار گرفت. یافته ها: مجموعا، 101نفر شامل 38 نفردانشجوی پسر و 63 نفر دانشجوی دختر وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که 27% از دانشجویان به طور تخصصی یک رشته ی هنری خاص را دنبال می کردند. بیش از 80% دانشجوبان، در حین درس خواندن به فعالیت های هنری مشغول بودند که موثرترین آن موسیقی بود. همچنین دانشجویان موافق ادغام هنر در برنامه درسی و تامین زیرساخت های آن بودند. نتیجه گیری: بهره گیری از هنر برای یادگیری جزو برنامه ی روزانه ی دانشجویان قرار دارد، درعین حال به طور رسمی اقدامی صورت نگرفته است. پیشنهاد می شود علوم انسانی پزشکی به عنوان زیر بنای کاربرد هنر در پزشکی نیاز به معرفی و توجه عملی به صورت جدی را می طلبد..
واژه‌های کلیدی: هنر، آموزش پزشکی، دیدگاه، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، علوم انسانی پزشکی
متن کامل [PDF 462 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشکی
انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها