:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 45 - 54 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شواهد بالینی ولوواژنیت کاندیدیایی و الگوی مقاومت دارویی گونه‌های کاندیدا در شهرستان گراش در سال 98-1397
احمد جبرالدینی 1، الهام رضایی2 ، سیده فائزه تقوی2 ، فاطمه حیدری2
1- وزارت بهداشت ، ahmad.jabrodini@gmail.com
2- وزارت بهداشت
چکیده:   (745 مشاهده)
مقدمه
ولوواژنیت کاندیدیایی (Vulvovaginal Candidiasis; VVC) عفونتی ناشی از مخمرهای جنس کاندیدا است که هر ساله میلیون‌ها زن به آن مبتلا می‌شوند. باتوجه به افزایش مقاومت دارویی، انتخاب داروی مناسب در کنترل و بهبود عفونت نقش بسزای دارد. لذا تحقیق حاضر با هدف مطالعه علائم بالینی و الگوی مقاومت دارویی گونه‌های کاندیدا جداسازی شده از ولوواژنیت کاندیدیایی در شهرستان گراش صورت گرفته است.
مواد و روش­ها
این مطالعه مقطعی بر روی 268 نمونه واژن از مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان گراش از مهرماه 1397 لغایت مهر 1398 صورت گرفت. نمونه‌ها پس از آزمایش مستقیم میکروسکوپی، بر روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (mg/L500) کشت داده شد. گونه‌های کاندیدا با استفاده از آزمون‌های فنوتیپی استاندارد و تست جذب قندها (API20C) تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت دارویی به روش انتشار از دیسک (Kirby-Bauer) بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری کای دو استفاده گردید.
یافته­ها
از میان 268 نمونه واژن مورد مطالعه، نتیجه 79 نمونه (47/29 درصد) با آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت، مثبت شد. 48 مورد کاندیدا آلبیکنس (75/60 درصد) و 31 مورد گونه‌های غیر آلبیکنس (39/24 درصد) شناسایی گردید. خارش (89/51 درصد) شایع‌ترین علامت بالینی نمونه‌های مورد بررسی بود. بیشترین و کمترین میزان مقاومت دارویی در گونه‌های کاندیدا به ترتیب نسبت به فلوکونازول (55/64 درصد) و آمفوتریسین B (32/6 درصد) مشاهده شد.
نتیجه­گیری
ولوواژنیت ناشی از کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با سایر گونه‌های کاندیدا فراوانی بیشتری دارد. جهت درمان اولیه ولوواژنیت کاندیدایی استفاده از داروی‌های آمفوتریسین B و کاسپوفانژین توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ولوواژنیت کاندیدیایی، الگوی مقاومت دارویی، گونه‌های کاندیدا، گراش
متن کامل [PDF 450 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1398/10/2 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1399/4/14 | انتشار: 1399/10/1 | انتشار الکترونیک: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها