:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 101 - 111 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود و پراکندگی جغرافیایی فلبوتوموس پاپاتاسی، ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی در شهرستانهای انتخابی استان خوزستان سال1397
شهلا بیگدلی1 ، دکتر الهام مراغی2 ، دکتر منا شریفی فرد1 ، دکتر الهام جهانی فرد 3، دکتر احمد علی حنفی بجد4
1- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، elham.jahani56@gmail.com
4- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (763 مشاهده)
مقدمه
فلبوتوموس پاپاتاسی، ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا ماژور در ایران می‌باشد که پراکندگی وسیعی در کشور دارد. هدف این مطالعه تعیین اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل در برخی از شهرستان‌های استان خوزستان می‌‌باشد.
مواد و روش­ها
در این مطالعه مقطعی، طی دو فصل پشه خاکی‌ها از 5 شهرستان انتخابی جمع‌آوری شدند. اطلاعات هواشناسی مناطق تحت مطالعه از سازمان هواشناسی تهیه گردید. برای بررسی احتمال وجود ناقل اصلی با متغیرهای محیطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه این احتمال در مناطق نمونهگیری از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. نقشه پراکندگی ناقل اصلی در نرم افزار ArcGIS 10.5 ترسیم گردید.
یافته­ها
از884 عدد پشه خاکی صید شده، 506 عدد فلبوتوموس پاپاتاسی بودند، که به تعداد زیادی از اماکن داخلی صید شدند. بیشترین تعداد فلبوتوموس پاپاتاسی درشهرستان اهواز 151 (8/29%) و کمترین تعداد این گونه در شهرستان اندیمشک، 4 (79/0 %) مشاهده گردید. اختلاف معنی‌داری بین محل جغرافیایی و احتمال وجود ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی بود (0001/0 ˂P). درجه حرارت در مناطق نمونه‌گیری اختلاف معنی‌داری داشت ( 024/0= P). با تاثیر فاکتور دما، بیشترین و کمترین احتمال وجود ناقل به ترتیب در دشت آزادگان (05/0 ± 71/0) و اندیمشک (03/0 ± 01/0) گزارش گردید.
نتیجه­گیری
در مطالعه حاضر فلبوتوموس پاپاتاسی به عنوان گونه غالب صید گردید. با کنترل اثر مخدوش‌کنندگی فاکتور محیطی درجه حرارت، بین احتمال وجود این گونه در شهرستان اندیمشک با سایر شهرستان‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. 
واژه‌های کلیدی: فلبوتوموس پاپاتاسی، لیشمانیوز جلدی، فاکتورهای آب و هوایی، ایران
متن کامل [PDF 667 kb]   (128 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: زیست شناسی
دریافت: 1398/12/2 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1399/4/29 | انتشار: 1399/10/1 | انتشار الکترونیک: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها