:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی الکترومغناطیس با درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر نشانگان بالینی وسواس شست‌وشو
حسن توزنده جانی 1، جعفر ترشیزی2 ، زهرا باقرزاده گلمکانی2
1- دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ، h.toozandejani@ymail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
چکیده:   (161 مشاهده)
مقدمه
اختلال وسواس فکری- عملی یکی از اختلالات روانی است که تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی و کاهش مقاومت فرد در برابر اختلال می­گذارد. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اثربخشی درمان الکترومغناطیس­درمانی با درمان شناختی- رفتاری واحدپردازه­ای بر نشانگان بالینی وسواس شست­وشو انجام شد.
مواد و روش­ها
پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون چهار گروهی با آزمون پیگیری بود. جامعۀ آماری، شامل کلیه زنان جوان مبتلا به وسواس شست­وشو بود که طی سه ماهه نخست سال 1398 به مراکز مشاوره و روان­شناختی شهر نیشابور مراجعه کرده بودند. از بین آن­ها 80 نفر به تصادف انتخاب و پس از اجرای اولیۀ پیش­آزمون پرسشنامه وسواس شست­وشوی ییل براون، تعداد 60 نفر که دارای تراز متوسط اختلال بودند، انتخاب و به تصادف در چهار گروه (سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. داده­ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها
نتایج نشان داد هر سه روش مداخلاتی شناختی رفتاری واحدپردازه­ای (0.05p<)، الکترومغناطیس­درمانی و درمان تلفیقی به­طور معناداری موجب کاهش نشانگان وسواس شست­وشو شدند (0.05p<)؛ با این­حال، درمان تلفیقی از میزان تأثیر بیشتری نسبت به سایر روش­ها بر کاهش اختلال برخوردار بود (0.05p<).
نتیجه­گیری
تلفیقی از درمان شناختی- رفتاری با الکترومغناطیس­درمانی، می­تواند به عنوان مداخله­ای مؤثر در درمان نشانه­های اختلال وسواسی- اجباری شستشو پیشنهاد گردد.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای، الکترومغناطیس، وسواس شست‌وشو
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1399/2/30 | ویرایش نهایی: 1399/11/8 | پذیرش: 1399/7/21 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/11/8


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها